โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเตวิทย์ แสนสิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : tewitss@windowslive.com

นาสาวดรุณี สีหนาท
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : srihanatdarunee@hotmail.com