โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
คณะผู้บริหาร

นายบุญแก้ว กรไกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐภูมิ แก้วพูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา