โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : saengchansrisen@gmail.com

นางจำเนียร บุญมั่น
ครู คศ.3
อีเมล์ : ploylymath@windowslive.com

นางศตนันท์ จันทร
ครู คศ.1
อีเมล์ : satanan_j@hotmail.com

นางสาวเมษยา สารภาพ
ครู คศ.1
อีเมล์ : mesaya1112@hotmail.com

นางสาวนาถยา ไชนคุณ
ครู คศ.1
อีเมล์ : nataya_math@hotmail.com