โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญอนันต์ โสปะติ
ครู คศ.1

นายพันนา กองทอง
ครูผู้ช่วย