โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.62 KB 108346
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร-กลุ่มสาระการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 795.4 KB 108348
นวัตกรรมการศึกษา64_1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 123434
นวัตกรรมการศึกษา64_2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 123364
นวัตกรรมการศึกษา64_3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.3 MB 123160
นวัตกรรมการศึกษา64_4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 123331
นวัตกรรมการศึกษา64_5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 123399
นวัตกรรมการศึกษา64_6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 123524
นวัตกรรมการศึกษา64_7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 123420
>รายชื่อนักเรียน 2/2563 123211
แบบรายงานกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 84.29 KB 123348
รูปแบบข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 123330
TBP วิทย์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 123380
TBP สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.59 KB 123464
TBP อังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 123504
TBP คณิต ม.6 123510
TBP ไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 123334
รูปแบบข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 123518
TBP อังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 123376
TBP วิทย์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 123293
TBP คณิต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 123227
TBP ไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 123457
Test blue print ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123445
Test blue print ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 123276
เอกสารแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 102.25 KB 123519
เอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 608.39 KB 123247
>รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากลิ้งค์ไฟล์ 123286
รูปแบบรายงานการสอนออนไลน์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 98.57 KB 123130
ตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.08 KB 123504
สรุปเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 123434
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 123118
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 123170
เอกสารการเปลี่ยนตัวการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 123147
Testblue Print 61 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.6 KB 123324
Testblue Print 61 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.44 KB 123411
รายชื่อนักเรียน 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 123440
แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 1 เเละ 3 จากกิจการนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190 KB 123335
ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 422.54 KB 123399
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 123405
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 123246
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123289
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.37 KB 123172
คู่มือประเมินปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 940.45 KB 123496
ชีทติวภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 138730
ชีทติวคณิตศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 123148
ชีทติวคณิตศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 123717
ชีทติวสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.64 KB 123323
ชีทติวภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 123328
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 111.69 KB 123562
รายชื่อนักเรียนเทอม 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.81 KB 123214
แบบสรุปการกลั่นกรองเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.71 KB 123284
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ประกอบรายงานID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 123280
รายงานแผนปฏิบัติการรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123173
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 123379
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.32 KB 123244
บันทึกข้อความรายงานการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 35.42 KB 123220
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 22 BYTE 123185
บันทึกข้อความ CAR 4 Word Document ขนาดไฟล์ 37.47 KB 123448
บันทึกข้อความ CAR 3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 123290
แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 125334
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123189
แบบรายงานการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 123338
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 293.67 KB 123436
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 353.89 KB 123177
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 376.98 KB 123243
ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 123437
ปกการเยี่ยมบ้านนักเรียน...ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 123425
หน้าปก CAR 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 572.27 KB 123297
หน้าปก CAR 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 90.75 KB 123402
หน้าปก CAR 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 504.43 KB 123340
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 283.98 KB 123470
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 318.77 KB 123101
วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 362.59 KB 123448
บันทึกข้อความและปกการออกเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 123214
ผลการสอบเข้านักเรียน ม.1 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.9 KB 123215
GPA ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 123268
Gpa ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.56 KB 123138
GPA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.84 KB 123299
GPA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.5 KB 123324
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 847.95 KB 123199
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 126157
สูตรคำณวนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.48 KB 123147
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเขื่อนช้าง Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 123107
สูตรคำนวณร้อยละเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.49 KB 123106
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผุ้เรียนระดับชาติ(Test Blueprint)ปีการศึกษา2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 123365
ฟอร์มแผนลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 123301
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.08 KB 123502
ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 123543
ตัวอย่างปกแบบทดสอบวัดผลกลางภาค/ ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 123329
สรุปผลการประเมินภายใน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.62 KB 123412
>กิจกรรมแนะแนว 123203
>แบบวิเคราะห์ข้อสอบ 123422
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.33 KB 123407
สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 741.5 KB 123322
แผนปฏิบัติการรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 422.2 KB 123148
รายชื่อ+ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลาการในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123300
เอกสารโครงสร้างหลักสูตร2560 Word Document ขนาดไฟล์ 132.68 KB 124439
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน:รายบคลคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 123267
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 123110
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 123471
ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 528.95 KB 123150
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.11 KB 123359
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 123422
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - (แก้ไข) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.5 KB 123384
ผลการประเมินคุณลักษณะ ม.1-6 ปีการศึกษา 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 286.54 KB 123350
แบบสรุปผลการเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.5 KB 123537
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.56 KB 123242
ตัวอย่าง รายงานการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 (รูปแบบ Power Point) Unkown Document ขนาดไฟล์ 705.13 KB 123249
รายชื่อนักเรียนสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 / 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197 KB 123443
แบบฟร์อมการยืม วก. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 123254
ปกแบบบันทึกเฝ้าระวัง 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 104.2 KB 123223
แบบสำรวจเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 123253
แบบบันทึกอนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 123239
แบบบันทึกการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 123561
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 119.38 KB 123171
แบบคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 114.19 KB 123138
แบบขอแก้ 0 , ร , มส Word Document ขนาดไฟล์ 114.81 KB 123373
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 41.62 KB 123414
คำร้องขอลาออกใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 123375
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.19 KB 123525
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.31 KB 123248
คู่มือวิชาการครู นักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 123448
คู่มืองานวิชากการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.34 KB 123269
แผนการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 306.85 KB 127766
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 61.62 KB 123431