โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
งานวิชาการ
ผลการประเมินงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
กิจกรรมแนะแนว ฉบับรายงาน(รายเทอม)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
รายงานผลการดำเนินงานชุมนุม
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
กิจกรรมแนะแนว ฉบับรายงาน(PDF)
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
กิจกรรมแนะแนว ฉบับรายงาน(Word)
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64