โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
สื่อ-ใบความรู้
ศิลปะ (อ่าน 189) 01 มิ.ย. 64
การงานอาชีพ (อ่าน 173) 01 มิ.ย. 64
ภาษาไทย (อ่าน 188) 01 มิ.ย. 64
สังคมศึกษาฯ (อ่าน 198) 01 มิ.ย. 64
ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 182) 01 มิ.ย. 64
คณิตศาสตร์ (อ่าน 180) 01 มิ.ย. 64
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 190) 01 มิ.ย. 64
สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 202) 01 มิ.ย. 64